Raspored polaganja maturskih ispita

 

 

TEME ZA MATURSKE RADOVE 2023/24. GODINA

Učenik: Zijad Mehić

Predmet: Matematičke osnove računarskih nauka

Tema: Primjena teorije brojeva u kriptografiji

Mentor: Emin Bašić, prof.

 

Učenik: Rejhana Javdan

Predmet: Matematičke osnove računarskih nauka

Tema: Boolova algerba i logički sklopovi

Mentor: Emin Bašić, prof.

 

 

Učenik: Asija Mihaljević

Predmet: Razvoj mobilnih aplikacija

Tema: Scrum

Mentor: Emin Bašić, prof.

 

Učenik: Rabija Ibrišimović

Predmet: Web programiranje

Tema: Izrada brošura za „Perzijsko-bosanski koledž sa internatom“

Mentor: Emin Bašić, prof.

 

Učenik: Hanan Bahtanović

Predmet: Napredna primjenjena informatika

Tema: Upotreba računara u auto industriji

Mentor: Emin Bašić, prof.

 

Učenik: Ibrahim Ibrišević

Predmet: Napredna primjenjena informatika

Tema: Bežićne mreže

Mentor: Emin Bašić, prof.

 

Učenik: Dženita Zgrčo

Predmet: Napredna primjenjena informatika

Tema: Upotreba računara u medicini

Mentor: Emin Bašić, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISIJE ZA POLAGANJE MATURSKIH ISPITA

Komisija za maturski ispit (esej) iz Bosanskog jezika i književnosti:

Predsjednik: Haris Alihodžić, prof.

Ispitivač: Senida Gazdić, prof.

Član: Amina Kardaš, prof.

DATUM I VRIJEME: 3.6.2024. u 8:00h

 

 

Komisija iz predmeta Matematičke osnove računarskih nauka:

Predsjednik: Adnan Tihić, prof.
Nastavnik ispitivač: Emin Bašić, prof.
Stalni član: Amina Kardaš, prof.
Učenica i tema:Rejhana Javdan „Booleova algebra i logički sklopovi“

DATUM I VRIJEME: 3.6.2024. u 10:00h

 

Komisija iz predmeta Napredna primjenjena informatika:

Predsjednik: Adnan Tihić, prof.
Nastavnik ispitivač: Emin Bašić, prof.
Stalni član: Amina Kardaš, prof.
Učenik i tema: Hanan Bahtanović „Uloga računara u autoindustriji“

 

DATUM I VRIJEME: 3.6.2024. u 10:30h

 

 

Komisija iz predmeta Razvoj mobilnih aplikacija:

Predsjednik: Adnan Tihić, prof.
Nastavnik ispitivač: Emin Bašić, prof.
Stalni član: Amina Kardaš, prof.
Učenica i tema: Asija Mihaljević „Scrum“

 

DATUM I VRIJEME: 3.6.2024. u 11:00h

 

 

 

Komisija iz predmeta Napredna primjenjena informatika:

Predsjednik: Adnan Tihić, prof.
Nastavnik ispitivač: Emin Bašić, prof.
Stalni član: Amina Kardaš, prof.

Učenica i tema: Dženita Zgrčo „Upotreba računara u medicini“

DATUM I VRIJEME: 3.6.2024. u 11:30h

 

 

Komisija iz predmeta Web programiranje:

 Predsjednik: Adnan Tihić, prof.
Nastavnik ispitivač: Emin Bašić, prof.
Stalni član: Amina Kardaš, prof.

Učenica i tema:Rabija Ibrišimović „Izrada brošure za „Perzijsko-bosanski koledž sa internatom“

 

DATUM I VRIJEME:  3.6.2024. u 12:30h

 

 

Komisija iz predmeta Matematičke osnove računarskih nauka:

Predsjednik: Adnan Tihić, prof.
Nastavnik ispitivač: Emin Bašić, prof.
Stalni član: Amina Kardaš, prof.
Učenik i tema:Zijad Mehić  „Primjena teorije brojeva u kriptografiji“

DATUM I VRIJEME: 3.6.2024. u 13:00h

 

Komisija iz predmeta Napredna primjenjena informatika:
 Predsjednik: Adnan Tihić, prof.
Nastavnik ispitivač: Emin Bašić, prof.
Stalni član: Amina Kardaš, prof.

Učenik i tema: Ibrahim Ibrišević „Bežične veze“

DATUM I VRIJEME: 4.6.2024. u 12:00h

Leave a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Scroll to Top