Kontakt

Perzijsko-bosanski koledž sa internatom
Perzijsko-bosanskog koledž sa internatom
Lješevo ul. Odžak br. 5
71387 Podlugovi – Ilijaš
Bosna i Hercegovina
Mobitel: +38762332299
telefon: +387 33 402 204; +387 33 428 820
fax: +387 33 402 487
e-mail: pbkilijas@gmail.com
https://www.facebook.com/PBKILIJAS

Scroll to Top