Na osnovu Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva br:   0/-33-35/0/20 od 12.06.2010. godine., direktor Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom, Lješevo, na sjednici održanoj dana godine,  28.08.2020.  donosi

 

 

Broj: 163-K/20

Sarajevo, 28.08.2020. godine

 

Krizni plan pripravnosti  i  odgovora  na pojavu novog  koronavirusa  (COVID-19)

 

Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom:

 

I          DONOŠENJE  KRIZNOG PLANA

 

Plan se donosi u skladu s Naredborn Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva vezanu za situaciju za koronavirus (COVID-19) i druge slične epidemiološke situacije.

 

 

II        OBAVEZE ŠKOLE I RADNIKA

 

Uvažavajući trenutnu epidemiološku  situaciju u Bosni i Hercegovini  u vezi  sa  pojavorn koronavirusa (COVID-19), te za slučaj sličnih kriznih situacija, a u cilju zaštite života i zdravlja učenika, radnika i  održavanja kontinuiteta  rada Koledža, utvrđuje se prvi stepen  mjera  koje će se provoditi u Koledžu  koje su   dužni primjenjivati  radnici Koledža.

 

Svi radnici škole su  u obavezi da postupaju shodno naredbarna, instrukcijama, preporukama i  odlukama nadležnih  zdravstvenih  organa i Kriznog štaba, te  da  redovno  prate  iste  putem  sredstava javnog informisanja,  kao i  oglasne ploče škole.

 

Uprava i direktor Koledža će u zavisnosti od daljeg razvoja situacije u vezi sa koronavirusorn, donositi i  druge odgovarajuće mjere kojim se štiti zdravlje radnika.

 

U  svrhu adekvatne  primjene ove odluke, direktor škole može  imenovati tim  za upravljanje kriznim situacijama,  koji  će  sve  radnike  obavještavati  putem  elektronske  pošte,  oglasne  ploče  i    na  druge adekvatne načine najnovijim  informacijama  vezanim  za koronavirus  (COVID 19),  kao i  mjerama koje se moraju poštovati prilikorn dolaska, odnosno boravka na poslu/radnorn rnjestu.

 

Nepostupanje u skladu sa odredbama ove odluke predstavlja težu povred ... Pročitaj više »

Category: Obavijesti | Views: 27 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Perzijsko-bosanski koledž sa internatom

Ilijaš, Lješevo bb

 

"Perzijsko-bosanski koledž sa internatom" Lješevo bb, Ilijaš, na osnovu Odluke Školskog odbora od 23.04.2020. godine, r a s p i s u j e:

 

 

K O N K U R S

za prijem uposlenika na sljedeća radna mjesta

 

 

  1. Profesor historije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2021. godine (7 časova)
  2. Profesor geografije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2021. godine (7 časova)
  3. Profesor sociologije i građanskog obrazovanja, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2021. godine (7 časova)
  4. Profesor perzijskog jezika, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2021. godine (12 časova)
  5. Profesor latinskog jezika, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2021. godine (3 časa)
  6. Profesor filozofije sa logikom, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2021. godine (3 časa)
  7. Profesor psihologije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2021.godine (2 čas)
  8. Profesor fizike, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2021. godine (10 čaova)
  9. ... Pročitaj više »
Category: Obavijesti | Views: 73 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

„Perzijsko-bosanski koledž sa internatom"

Lješevo bb, 71 387 Podlugovi

033 428 820, 061 484 860

 

O  B  A  V  I  J  E  S  T

         Poštovani roditelji, prijatelji

Kao što Vam je već poznato „Perzijsko-bosanski koledž sa internatom”, Osnovna škola „Đulistan” i Predškolska ustanova „Behar” na svojoj trpezi koriste isključivo halal-proizvode i proizvode domaćih proizvođača.

         Koristimo se prilikom da Vam se iskreno zahvalimo na dosadašnjoj saradnji. Drago nam je da nismo jedini koji istinski brinu o našoj omladini, i o nama samima.

         Želimo Vas obavijestiti da se i ove godine vrše uplate za klanje kurbana za potrebe kuhinje Koledža. Cijena kurbana iznosi 350,00 KM, a vaše uplate možete izvršiti na blagajni „Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom“ ili na broj žiroračuna u Vakufskoj banci:

1602000000351163

sa naznakom „Uplata za kurban, 2020.“

         Ukoliko želite da preuzmete svoj dio kurbana, kontaktirajte nas na broj telefona          061 484 - 860 (g. Medžid).

Također, Vas obavještavamo da možete donirati i dio kubabnskog mesa za potrebe kuhinje Koledža u samim prostorijama Koledža od prvog do trećeg dana kurban bajrama.

         Da Vas Uzvišeni Allah (dž.š.) nagradi za sav dosadašnji i budući trud, te da Vas obaspe Svojom neizmjernom milošću.

         Mahsuz selam

Category: Obavijesti | Views: 116 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

Dragi učenici, poštovani roditelji,

drugi konkursni rok za online upis učenika u prvi razred Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom počinje 25. juna od 9.00h, i traje do 29. juna 2020. godine do 16.00h.

Upis u drugom konkursnom roku se obavlja isključivo putem online sistema www.upis.emis.edu.ba sa već dodjeljenim šiframa.

Učenici koji pristupe drugom konkursnom roku imat će pravo:
- prvi izbor – 25. juna
- prvi reizbor – 26. juna
- drugi reizbor i ujedno posljednji – 29. juna

Odličnim učenicima obezbijeđena stipendija u 100% iznosu troškova školovanja.

Vrlodobrim učenicima obezbijeđena stipendija u 50% iznosu troškova školovanja i više.

 

 Postani i ti član sretne porodice „Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom“!

Category: Obavijesti | Views: 109 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

K O N K U R S

za upis učenika u I razred u školskoj 2020/2021. godine.

 

Prvi upisni rok za školsku 2020/2021.  godinu počinje 15.06.2020. godine i traje do 22.06.2020 godine.

„Perzijsko-bosanski koledž sa internatom“ u školsku 2020/2021. godine upisuje 2 odjeljenja po 24 učenika.

Dokumentacija potrebna za upis u prvi razred „Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom“ u školsku 2020/2021. godinu:

Category: Obavijesti | Views: 154 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

1 2 3 ... 9 10 »