UPRAVA

Uprava Škole u školskoj 2022/23. godini

  • Mohamed Jafer Zarean, osnivač
  • Haris Alihodžić, direktor
  • Ilhana Hadžiosmanović, pedagogica
  • Adila Mahmutović, sekretar
  • Senida Gazdić, bibliotekarka
  • Salko Ćato, računovođa