UPIS

„Perzijsko-bosanski koledž sa internatom“ raspisuje:

III K O N K U R S

za upis učenika u I razred u školskoj 2022/2023. godini

Treći upisni rok za školsku 2022/2023.  godinu počinje 5.8.2022. godine i traje do 22.8.2022. godine ili do popune slobodnih mjesta.

Dokumentacija potrebna za upis u prvi razred „Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom“ u školsku 2022/2023. godinu je slijedeća:

  • Izvod iz matične knjige  rođenih (original ili ovjerena kopija);
  • Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi – original;
  • Uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII i VIII razredu osnovne škole – original;
  • Druga dokumentacija relevantna za utvrđivanje broja bodova  prema kriterijima Konkursa.

Dokumentacija se predaje do 22.8.2022. godine 09:00 h do 13:00 h sekretaru Koledža.