UPIS

Na osnovu člana 73. Zakona o srednjem obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo 23/17, 30/19 i 33/21) i Odluke o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo 20/22) „Perzijsko-bosanski koledž sa internatom“ raspisuje:

K O N K U R S

za upis učenika u I razred u školskoj 2022/2023. godini

Prvi upisni rok za školsku 2022/2023.  godinu počinje 21.6.2022. godine i traje do 28.6.2022. godine.

„Perzijsko-bosanski koledž sa internatom“ u školsku 2022/2023. godine upisuje 2 odjeljenja po 24 učenika.

Dokumentacija potrebna za upis u prvi razred „Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom“ u školsku 2022/2023. godinu je slijedeća:

  • Prijava za upis (štampa se iz Informacionog sistema EMIS na osnovu konačne rang liste);
  • Izvod iz matične knjige  rođenih (original ili ovjerena kopija);
  • Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi – original;
  • Uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII i VIII razredu osnovne škole – original;
  • Uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi – original;
  • Potvrda o ostvarenim dodatnim bodovima na prijemnom ispitu u „Perzijsko-bosanskom koledžu sa internatom“;
  • Druga dokumentacija relevantna za utvrđivanje broja bodova  prema kriterijima Konkursa.

Dokumentacija se predaje od 29.6.2022. godine do 6.7.2022. godine od 09:00 h do 13:00 h sekretaru Koledža.

Učenici koji žele upisati „Perzijsko-bosanski koledž sa internatom“ dužni su online aplicirati za upis u periodu od 21.6.2022. do 28.6.2022. putem EMIS-a

https://upis.emis.edu.ba/#/onlineupis/pocetna