KONTAKT

Kontaktirajte nas:

Perzijsko-bosanski koledž sa internatom

Lješevo bb, 71387 Podlugovi – Ilijaš
Bosna i Hercegovina

telefon: +387 33 402 204; +387 33 428 820
fax:       +387 33 402 487
e-mail: pbkilijas@gmail.com

https://www.facebook.com/PBKILIJAS