Home » 2019 » decembar » 18 » KONKURS
1:58 AM
KONKURS
"Perzijsko-bosanski koledž sa internatom" Lješevo bb, Ilijaš, na osnovu Odluke Školskog odbora od
13.12.2019. godine, r a s p i s u j e:

K O N K U R S

za prijem uposlenika na sljedeća radna mjesta

- profesor perzijskog jezika, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine (12 časova);
- profesor fizike, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine (10 časova);
- profesor hemije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine (4 časa);
- profesor muzičke kulture, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine (3 časa);
- profesor psihologije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020.godine (4 časa);
- profesor pedagogije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine (6 časova);
- profesor biologije, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine (4 časa);
- profesor filozofije sa logikom, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine (3 časa);
- profesor sociologije i građanskog obrazovanja, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine (5
časova);
- odgajatelj, (rad sa muškim odjeljenjima), 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine ;
- pedagog, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do 30.06.2020. godine, puna norma;
- sekretar, 1 izvršilac na određeno vrijeme, do povratka uposlenice sa porodiljskog odsustva, a najduže do
31.08.2020. godine, puna norma.

Pored općih uslova predviđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i uslove vezane za odgovarajuću VSS –
rad u Gimnazijama Kantona Sarajevo.
Potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1.Obavezna dokumentacija (kopije):

a) svojeručnu potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podaci kandidata, tačnom
naznakom za koju poziciju konkurišu i tačno navedenu dokumentaciju koja se prilaže uz prijavu;
b) diploma o stečenoj stručnoj spremi (najmanje zvanje magistra ili zvanje profesora po starom sistemu
obrazovanja);
c) izvod iz matične knjige rođenih;
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).

2. Dodatnu dokumentaciju (kopije):
Dokumentacija koja se boduje prema „Pravilniku sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim
ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanova na području Kantona Sarajevo“

Kandidati koji budu ispunjavali navedene kriterije biti će pozvani na intervju, koji je obavezan, a kandidati koji
budu izabrani dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje iz javne ustanove u roku od 7 dana od dana obavijesti.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj tel. 033/428-820 i 033/402-204.
Dokumentaciju dostaviti lično ili na adresu "Perzijsko – bosanski koledž sa internatom", Lješevo bb,
71387 Podlugovi – Ilijaš.

 

Category: Obavijesti | Views: 51 | Added by: osdulistan | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar