Testovi na takmičenju Znanjem gradi BiH 2016/17. školske godine 

Testovi na takmičenju Znanjem gradi BiH 

BHS jezik i književnost 2015/16 

Znanjem gradi Bosnu i Hercegovinu je projekat koji je započeo davne 2000. godine. Tokom dugog niza godina, na čelu sa Perzijsko-bosanskim koledžom, imali smo priliku ugostiti nekoliko hiljada učenika, te nekoliko stotina njihovih pratilaca (direktora, pedagoga, nastavnika, roditelja...). Svake godine na našem takmičenju učestvuje oko 150 učenika iz preko 25 škola iz cijele Bosne i Hercegovine.

Srž projekta je takmičenje učenika završnih razreda osnovnih škola. Do školske 2015/16. godine učenici su se takmičili iz bosanskog jezika i matematike. Školske 2015/16. godine prvi put je održano takmičenje iz engleskog jezika. Kao i u svakom drugom takmičenju, i na takmičenju Znanjem gradi BiH najbolji bivaju nagrađeni vrijednim nagradama. Tako smo nagradili  desetine učenika iz škola širom Bosne i Hercegovine.

Osim takmičenja za učenike sastavni dio manifestacije su kulturno-umjetničke priredbe povodom svečanog otvaranja manifestacije, kao i ona povodom proglašenja najboljih. Za pratioce učenika, prije svega nastavno osoblje, organizira se stručni seminar sa uglednim predavačima, kao što su rahm. prof. dr. Sulejman Redžić, prof. dr. Muhamed Filipović, prof. dr. Senadin Lavić i niz drugih. Tokom rada komisija za pregled učeničkih radova, učenici su posjećivali brojne znamenitosti i institucije koje se nalaze u blizini naše škole, kao što su Trg Srebrenice u Visokom, tuneli na bosanskim piramidama, Franjevački samostan u Visokom...

Rezultati sa XII takmičenja ZGBiH u školskoj 2016/17. godini

Ekipni rezultati

Bosanski jezik i književnost
1. Emir Bejtić, OŠ "Kiseljak 1" Bilalovac
2. Lejla Kovač, OŠ "Hasan Kaimija" Sarajevo
3. Edina Konjhodžić, OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Sarajevo
Kompletni rezultati iz bosanskog jezika i književnosti pod siframa


Matematika
1. Hanka Goralija, OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Donje Moštre - Visoko
2. Benjamin Kadić, OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Sarajevo
3. Azra Velić, OŠ "Enver Čolaković" Breza
Kompletni rezultati iz matematike pod siframa


Engleski jezik
1. Ilma Spahić, OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zenica
2. Maja Juvan, OŠ "Meša Selimović" Sarajevo
3. Edo Selak, OŠ "Lengić Vila I" Sarajevo
Kompletni rezultati iz engleskog jezika pod siframa