Uprava Škole u školskoj 2016/17. godini.

Haris Alihodžić, direktor

Salko Ćato, računovođa

Ferid Mehmedović,  pedagog
Emir Ibrahimović, sekretar
Senida Gazdić, bibliotekar

Mohammed Jafer Zarean, osnivač

Uprava i nastavno osoblje