Upis u novu školsku godinu 2020/2021.

Upis u 1. razred „Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom“

 

 

Dragi učenici, dragi roditelji,

 

prvi konkursni rok za online upis učenika/ca u prvi razred „Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom“ počinje 15. juna i traje do 22. juna 2020. godine.

Prema odluci Vlade Kantona Sarajevo ove školske godine se neće realizirati polaganje eksterne mature za učenike 9. razreda osnovne škole na području Kantona Sarajevo. S tim u vezi, svim učenicima koji se žele upisati u 1. razred „Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom“ utvrdit će se, na isti način, ekvivalent bodova eksterne mature. Bodovanje učenika vršit će se automatski kroz informacioni sistem #EMIS #Web na osnovu uspjeha učenika (6, 7, 8. i 9. razred) kao broj bodova za eksternu maturu.

Učenici koji dolaze izvan Kantona Sarajevo potrebno je da se prijave elektronski i to na način da potrebnu dokumentaciju dostave na e-mail „Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom“ do 5. juna 2020. godine.

Prilikom prijave učenici koji dolaze izvan Kantona Sarajevo potrebno je da dostave sljedeću dokumentaciju:

 

Izvod iz matične knjige rođenih;

Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi;

Uvjerenje o završenom 6, 7. i 8. razredu (ukoliko se radi o osmogodišnjem obrazovanju potrebno je dostaviti uvjerenje o završenom 5, 6. i 7. razredu);

Dokumenti/Diplome koji dokazuju rezultate postignute na kantonalnim, te takmičenjima na nivou entiteta u Bosni i Hercegovini, države Bosne i Hercegovine, kao i na međunarodnim takmičenjima.

Učenicima generacije i superodlikašima obezbijeđena stipendija u 100 % iznosu troškova školovanja.

 

Postani i ti član sretne porodice „Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom“!