Profesori u školskoj 2019/20. godini.

Aktiv društvenih nauka

Emira Džafić, profesor demokratije i ljudskih prava i profesor sociologije
Semin Mamela, profesor historije
Amar Muratović, profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Merjem Kadrić, profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Mirza Mameledžija, profesor likovne kulture
Alma Zahirović, profesor geografije
Uzeir Alispahić, profesor filozofije Adha Begić, profesor islamske vjeronauke

Aktiv prirodnih nauka

Sena Alić, profesor fizike
Emin Bašić, profesor informatike i programiranja
Mehmed Džigal, profesor matematike i nacrtne geometrije
Ajla Hrusto, profesor hemije

Alma Crnac-Zahirović, profesor biologije
Samija Gurdić-Gradišić, profesor psihologije

Ferid Mehmedović, profesor pedagogije

   

Jezički aktiv

Mohammed Jafer Zarean, profesor perzijskog jezika
Amina Kardaš, profesor engleskog jezika
Senida Gazdić, profesor bosanskog, hrvatskog i sprskog jezika i književnosti

Semin Mamela, profesor latinskog jezika

Uprava i nastavno osoblje