NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI PO RAZREDIMA
 SPISAK SEKCIJA
Nastavni proces u Perzijsko-bosanskom koledžu se odvija po Nastavnom planu i programu (NPP) propisanom od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Osim realizacije redovne nastave u okviru Koledža se realizira i niz vannastavnih aktivnosti (VNA).
Pored predmeta iz redovnog nastavnog plana i programa, učenici imaju mogućnost pohađati neke od velikog broja sekcija. Sekcije su razvrstane u sljedeće grupe: kulturno-umjetničke, znanstveno-tehničke i sportske.

Spisak predmeta po razredima
 O školi PRVI RAZRED DRUGI RAZRED
 
 1. Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
 2. Perzijski jezik
 3. Engleski jezik
 4. Historija/Povijest
 5. Geografija/Zemljopis
 6. Matematika
 7. Fizika
 8. Hemija/Kemija
 9. Biologija
 10. Informatika
 11. Likovna kultura
 12. Sport
 13. Vjeronauka
 1. Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
 2. Perzijski jezik
 3. Engleski jezik
 4. Historija/Povijest
 5. Geografija/Zemljopis
 6. Matematika
 7. Fizika
 8. Hemija/Kemija
 9. Biologija
 10. Informatika
 11. Muzička kultura
 12. Sport
 13. Vjeronauka
  JEZIČKO IZBORNO PODRUČJE  
  TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED
 
 1. Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
 2. Perzijski jezik
 3. Engleski jezik
 4. Arapski jezik
 5. Latinski jezik
 6. Sociologija
 7. Psihologija
 8. Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava
 9. Matematika
 10. Sport
 11. Vjeronauka
 1. Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
 2. Perzijski jezik
 3. Engleski jezik
 4. Arapski jezik
 5. Latinski jezik
 6. Historija/Povijest
 7. Filozofija sa logikom
 8. Matematika
 9. Sport
 10. Vjeronauka
  DRUŠTVENO IZBORNO PODRUČJE  
  TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED
 
 1. Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
 2. Perzijski jezik
 3. Engleski jezik
 4. Latinski jezik
 5. Historija/Povijest
 6. Geografija/Zemljopis
 7. Sociologija
 8. Psihologija
 9. Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava
 10. Matematika
 11. Sport
 12. Vjeronauka
 1. Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
 2. Perzijski jezik
 3. Engleski jezik
 4. Latinski jezik
 5. Historija/Povijest
 6. Geografija/Zemljopis
 7. Sociologija
 8. Filozofija sa logikom
 9. Matematika
 10. Sport
 11. Vjeronauka
  PRIRODNO IZBORNO PODRUČJE  
  TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED
 
 1. Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
 2. Perzijski jezik
 3. Engleski jezik
 4. Latinski jezik
 5. Sociologija
 6. Psihologija
 7. Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava
 8. Matematika
 9. Fizika
 10. Hemija/Kemija
 11. Biologija
 12. Sport
 13. Vjeronauka
 1. Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
 2. Perzijski jezik
 3. Engleski jezik
 4. Latinski jezik
 5. Sociologija
 6. Filozofija sa logikom
 7. Matematika
 8. Fizika
 9. Hemija/Kemija
 10. Biologija
 11. Sport
 12. Vjeronauka
  MATEMATIČKO-INFORMATIČKO IZBORNO PODRUČJE  
  TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED
 
 1. Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
 2. Perzijski jezik
 3. Engleski jezik
 4. Latinski jezik
 5. Sociologija
 6. Psihologija
 7. Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava
 8. Matematika
 9. Fizika
 10. Informatika
 11. Sport
 12. Vjeronauka
 1. Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
 2. Perzijski jezik
 3. Engleski jezik
 4. Latinski jezik
 5. Filozofija sa logikom
 6. Matematika
 7. Fizika
 8. Informatika
 9. Nacrtna geometrija
 10. Sport
 11. Vjeronauka
  PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKO IZBORNO PODRUČJE  
  TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED
 
 1. Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
 2. Perzijski jezik
 3. Engleski jezik
 4. Latinski jezik
 5. Sociologija
 6. Psihologija
 7. Pedagogija
 8. Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava
 9. Matematika
 10. Muzička kultura
 11. Likovna kultura
 12. Sport
 13. Vjeronauka
 1. Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
 2. Perzijski jezik
 3. Engleski jezik
 4. Latinski jezik
 5. Psihologija
 6. Pedagogija
 7. Filozofija sa logikom
 8. Matematika
 9. Muzička kultura
 10. Likovna kultura
 11. Sport
 12. Vjeronauka
  SMJER ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE  
  STUČNI PREDMETI  

1. Programiranje

2. Baze podataka 

3. Matematske osnove računarskih nauka

4. Napredna primijenjena informatika

5. Web programiranje

6. Softver inženjering

7. Razvoj mobilnih aplikacija