PROFESORI

Profesori u školskoj 2020/21. godini.

Aktiv društvenih nauka
Emira Džafić, profesor demokratije i ljudskih prava i profesor sociologijeSemin Mamela, profesor historije
Amar Muratović, profesor tjelesnog i zdravstvenog odgojaMerjem Kadrić, profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Mirza Mameledžija, profesor likovne kultureAlma Zahirović, profesor geografije
Uzeir Alispahić, profesor filozofijeAdha Begić, profesor islamske vjeronauke
Aktiv prirodnih nauka
Sena Alić, profesor fizikeEmin Bašić, profesor informatike i programiranja
Mehmed Džigal, profesor matematike i nacrtne geometrijeAjla Hrusto, profesor hemije
Alma Crnac-Zahirović, profesor biologijeSamija Gurdić-Gradišić, profesor psihologije
Ferid Mehmedović, profesor pedagogije  
Jezički aktiv
Mohammed Jafer Zarean, profesor perzijskog jezikaAmina Kardaš, profesor engleskog jezika
Senida Gazdić, profesor bosanskog, hrvatskog i sprskog jezika i književnostiSemin Mamela, profesor latinskog jezika