UPRAVA

Uprava Škole u školskoj 2020/21. godini

  • Haris Alihodžić, direktor
  • Ilhana Hadžiosmanović, pedagogica
  • Mohamed Jafer Zarean, osnivač
  • Adila Mahmutović, sekretar
  • Senida Gazdić, bibliotekarka
  • Salko Ćato, računovođa