NASTAVNI PROCES

Nastavni proces u Perzijsko-bosanskom koledžu se odvija po Nastavnom planu i programu (NPP) propisanom od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo. Osim realizacije redovne nastave u okviru Koledža se realizira i niz vannastavnih aktivnosti (VNA).
Pored predmeta iz redovnog nastavnog plana i programa, učenici imaju mogućnost pohađati neke od velikog broja sekcija. Sekcije su razvrstane u sljedeće grupe: kulturno-umjetničke, znanstveno-tehničke i sportske.

Spisak predmeta po razredima

PRVI RAZREDDRUGI RAZRED
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Historija/Povijest
Geografija/Zemljopis
Matematika
Fizika
Hemija/Kemija
Biologija
Informatika
Likovna kultura
Sport
Vjeronauka
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Historija/Povijest
Geografija/Zemljopis
Matematika
Fizika
Hemija/Kemija
Biologija
Informatika
Muzička kultura
Sport
Vjeronauka
JEZIČKO IZBORNO PODRUČJE
TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Arapski jezik
Latinski jezik
Sociologija
Psihologija
Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava
Matematika
Sport
Vjeronauka
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Arapski jezik
Latinski jezik
Historija/Povijest
Filozofija sa logikom
Matematika
Sport
Vjeronauka
DRUŠTVENO IZBORNO PODRUČJE
TREĆI RAZREDČETVRTI RAZRED
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Latinski jezik
Historija/Povijest
Geografija/Zemljopis
Sociologija
Psihologija
Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava
Matematika
Sport
VjeronaukaBosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Latinski jezik
Historija/Povijest
Geografija/Zemljopis
Sociologija
Filozofija sa logikom
Matematika
Sport
Vjeronauka
PRIRODNO IZBORNO PODRUČJE
TREĆI RAZREDČETVRTI RAZRED
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Latinski jezik
Sociologija
Psihologija
Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava
Matematika
Fizika
Hemija/Kemija
Biologija
Sport
Vjeronauka
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Latinski jezik
Sociologija
Filozofija sa logikom
Matematika
Fizika
Hemija/Kemija
Biologija
Sport
Vjeronauka
MATEMATIČKO-INFORMATIČKO IZBORNO PODRUČJE
TREĆI RAZREDČETVRTI RAZRED
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Latinski jezik
Sociologija
Psihologija
Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava
Matematika
Fizika
Informatika
Sport
Vjeronauka
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Latinski jezik
Filozofija sa logikom
Matematika
Fizika
Informatika
Nacrtna geometrija
Sport
Vjeronauka
PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKO IZBORNO PODRUČJE
TREĆI RAZREDČETVRTI RAZRED
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Latinski jezik
Sociologija
Psihologija
Pedagogija
Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava
Matematika
Muzička kultura
Likovna kultura
Sport
Vjeronauka
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Latinski jezik
Psihologija
Pedagogija
Filozofija sa logikom
Matematika
Muzička kultura
Likovna kultura
Sport
Vjeronauka
SMJER ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
PRVI RAZREDDRUGI RAZRED
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Historija/Povijest
Geografija/Zemljopis
Matematika
Fizika
Hemija/Kemija
Biologija
Informatika
Programiranje
Likovna kultura
Sport
Vjeronauka
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Historija/Povijest
Geografija/Zemljopis
Matematika
Fizika
Hemija/Kemija
Biologija
Informatika
Programiranje
Muzička kultura
Sport
Vjeronauka
TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Latinski jezik
Sociologija
Psihologija
Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava
Matematika
Programiranje
Baze podataka 
Matematske osnove računarskih nauka
Napredna primijenjena informatika
Sport
Vjeronauka
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Latinski jezik
Filozofija sa logikom
Matematika
Programiranje
Web programiranje
Softver inženjering
Razvoj mobilnih aplikacija
Sport
Vjeronauka