NASTAVNI PROCES

Nastavni proces u Perzijsko-bosanskom koledžu se odvija po Nastavnom planu i programu (NPP) propisanom od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Osim realizacije redovne nastave u okviru Koledža se realizira i niz vannastavnih aktivnosti (VNA).
Pored predmeta iz redovnog nastavnog plana i programa, učenici imaju mogućnost pohađati neke od velikog broja sekcija. Sekcije su razvrstane u sljedeće grupe: kulturno-umjetničke, znanstveno-tehničke i sportske.

Spisak predmeta po razredima

PRVI RAZREDDRUGI RAZRED
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Historija/Povijest
Geografija/Zemljopis
Matematika
Fizika
Hemija/Kemija
Biologija
Informatika
Likovna kultura
Sport
Vjeronauka
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Historija/Povijest
Geografija/Zemljopis
Matematika
Fizika
Hemija/Kemija
Biologija
Informatika
Likovna kultura
Sport
Vjeronauka
JEZIČKO IZBORNO PODRUČJE
TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Arapski jezik
Latinski jezik
Sociologija
Psihologija
Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava
Matematika
Sport
Vjeronauka
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Arapski jezik
Latinski jezik
Historija/Povijest
Filozofija sa logikom
Matematika
Sport
Vjeronauka
DRUŠTVENO IZBORNO PODRUČJE
TREĆI RAZREDČETVRTI RAZRED
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Latinski jezik
Historija/Povijest
Geografija/Zemljopis
Sociologija
Psihologija
Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava
Matematika
Sport
VjeronaukaBosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Latinski jezik
Historija/Povijest
Geografija/Zemljopis
Sociologija
Filozofija sa logikom
Matematika
Sport
Vjeronauka
PRIRODNO IZBORNO PODRUČJE
TREĆI RAZREDČETVRTI RAZRED
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Latinski jezik
Sociologija
Psihologija
Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava
Matematika
Fizika
Hemija/Kemija
Biologija
Sport
Vjeronauka
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Latinski jezik
Sociologija
Filozofija sa logikom
Matematika
Fizika
Hemija/Kemija
Biologija
Sport
Vjeronauka
MATEMATIČKO-INFORMATIČKO IZBORNO PODRUČJE
TREĆI RAZREDČETVRTI RAZRED
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Latinski jezik
Sociologija
Psihologija
Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava
Matematika
Fizika
Informatika
Sport
Vjeronauka
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Latinski jezik
Filozofija sa logikom
Matematika
Fizika
Informatika
Nacrtna geometrija
Sport
Vjeronauka
PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKO IZBORNO PODRUČJE
TREĆI RAZREDČETVRTI RAZRED
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Latinski jezik
Sociologija
Psihologija
Pedagogija
Obrazovanje za demokratiju i ljudska prava
Matematika
Muzička kultura
Likovna kultura
Sport
Vjeronauka
Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
Perzijski jezik
Engleski jezik
Latinski jezik
Psihologija
Pedagogija
Filozofija sa logikom
Matematika
Muzička kultura
Likovna kultura
Sport
Vjeronauka
SMJER ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
STUČNI PREDMETI  Programiranje
Baze podataka 
Matematske osnove računarskih nauka
Napredna primijenjena informatika
Web programiranje
Softver inženjering
Razvoj mobilnih aplikacija