UPIS I ORGANIZACIJA BORAVKA

Upis

Upis u Perzijsko-bosanski koledž sa internatom se vrši po osnovu konkursa za upis učenika u prvi razred, te po osnovu zahtjeva za prepis za učenike starijih razreda.

Organizacija boravka

Nastavni proces u Perzijsko-bosanskom koledžu sa internatom je organiziran na principu internata i poluinternata. Nastavni dan u Perzijsko-bosanskom koledžu sa internatom traje u periodu od 08:00 do 16:00 sati, pri čemu prvi čas počinje u 08:00, a posljednji završava u 15:40 sati. Period od 15:40 do 16:00 sati je, za učenike koji koriste opciju poluinternata, predviđen za smještaj u školske autobuse.

Okvirna organizacija poluinternata

Nastavni dan je podijeljen u 4 osnovna dijela.
Prvi dio traje u periodu od 08:00 do 13:10. U ovom periodu se održava 6 časova. Za vrijeme velikog odmora učenici imaju obezbijeđen doručak.
Drugi dio traje u periodu od 13:10 do 14:05. U ovom periodu učenici imaju dnevni odmor tokom kojeg je, pored odmora, previđeno obavljanje namaza i ručka.
Treći dio traje u periodu od 14:05 do 14:50. U navedenom periodu održava se 1 čas.
Četvrti dio traje od 14:50 i u ovom periodu učenici su na sekcijama.

Okvirna organizacija internata

Učenici koji koriste opciju internata, po završetku nastavnog dana, osim slobodnih aktivnosti imaju termine za korepeticiju. Večera za ove učenike se organizira u 19:00 sati. Brigu o učenicima na internatu vode odgajatelji. S obzirom na fizičku odvojenost muškog i ženskog internata, aktivnostima u popodnevnom i večernjem periodu koordiniraju nadležni odgajatelji.