DRUGI UPISNI ROK

Dešavanja u školi

Datum: 21.6.2021. godine                                                                           

Na osnovu člana 73. Zakona o srednjem obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo 23/17) „Perzijsko-bosanski koledž sa internatom raspisuje:

K O N K U R S

za upis učenika u I razred u školskoj 2021/2022. godine.

Drugi upisni rok za školsku 2021/2022.  godinu počinje 24.6.2021. godine i traje do 28.6.2021. godine.

„Perzijsko-bosanski koledž sa internatom“ u školsku 2021/2022. godine upisuje 2 odjeljenja po 24 učenika.

Dokumentacija potrebna za upis u prvi razred „Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom“ u školsku 2021/2022. godinu:

  • Zahtjev za upis (popunjava se u prostorijama Koledža);
  • Izvod iz matične knjige  rođenih (original ili ovjerena kopija);
  • Svjedodžba o završenom IX razredu (orginal);
  • Uvjerenje o uspjehu učenika u VI, VII i VIII razredu osnovne škole (original);
  • Druga dokumentacija relevantna za utvrđivanje broja bodova  prema kriterijumu iz Konkursa.

Dokumentacija se predaje od 28.6.2021. godine do 2.7.2021. godine od 09:00 do 13:00h sekretaru Koledža.

Učenici koji žele upisati „Perzijsko-bosanski koledž sa internatom“ dužni su on-line aplicirati za upis u periodu od 24.06.2021. do 28.06.2021. putem EMIS-a

https://upis.emis.edu.ba/

Lješevo, 21.6.2021. godine

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *