Polaganje eksterne mature

Dešavanja u školi

Poštovani,

Na osnovu odluke Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona
Sarajevo, učenici koji dolaze izvan Kantona Sarajevo, polaganje eksterne mature mogu prijaviti do 10.06.2019. godine. Učenici koji dolaze izvan Kantona Sarajevo, trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju prilikom prijave za polaganje eksterne mature: 
Izvod iz matične knjige rođenih,
Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
Uvjerenje o završenom 6., 7., i 8. razredu. (originali ili skenirano na e-mail: per-col@bih.net.ba)
Napominjemo da se učenici prilikom prijave za polaganje eksterne mature, ujedno prijavljuju i za besplatnu instruktivnu nastavu za polaganje eksterne mature. Polaganje eksterne mature predviđeno je za 19.06.2019. i 20.06.2019. godine.
Učenici koji se prijave najkasnije do 10.06.2019. godine imaju pravo na besplatan boravak u prostorijama „Perzijsko-bosanskom koledžu sa internatom“ koji uključuje:

– smještaj;
– hranu;
– instruktivnu nastavu za polaganje eksterne mature;
– jednodnevni izlet;
– i sve drugo potrebno tokom boravka.

Dolazak učenika je predviđen za 16.06.2019. godine od 16.00 h.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *