K O N K U R S

za izbor  direktora/direktorice „Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom“ “Perzijsko-bosanski koledž sa internatom” Lješevo bb, Ilijaš, na osnovu Odluke Školskog odbora ŠO-04/22 od 05.01.2022. godine, r a s p i s u j e:   K O N K U R S za izbor  direktora/direktorice „Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom“ Lješevo na period od četiri godine  Pored općih […]

Nastavi čitati

KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA

Na osnovu člana 123. stav 4. Zakona o srednjem obrazovanju (Službene novine 23/17 , 30/19 i 33/21 ) “Perzijsko-bosanski koledž sa internatom” Lješevo bb-Ilijaš na osnovu Odluke Školskog odbora ŠO-03/22 od 05.01.2022. godine, raspisuje:   K O N K U R S za popunu upražnjenog radnog mjesta u školskoj 2021/2022. godini Profesor matematike, 1 izvršilac na […]

Nastavi čitati

„Znanjem gradi BiH“ 2021

Ne želeći prekinuti višegodišnju tradiciju manifestacije “Znanjem gradi BiH” zbog situacije izazvane virusom Covid-19, Perzijsko-bosanski koledž sa internatom je donio odluku da organizira tradicionalnu manifestaciju i obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine raspisujući javni konkurs literarnih i likovnih radova za učenike osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini. Ove godine učenicima je pružena mogućnost […]

Nastavi čitati

Svečanost povodom SEDMICE JEDINSTVA

“A Tebe smo samo kao milost svjetovima poslali” Kur’an Kao i svake godine REBIU-L-EVVEL se posebno obilježava u našoj školi. U ponedjeljak naši dragi učenici internata zajedno sa svojim odgajateljima pripremili su kolače za sve učenike i profesore. Poslije podne namaza učenici horske sekcije su zajedno sa profesoricom Nejlom Keškić – Muzaferija pripremili ilahije te […]

Nastavi čitati

ZNANJEM GRADI BIH 2021

Poštovani, Privatna ustanova Perzijsko-bosanski koledž sa internatom u Lješevu-Ilijaš osnovana je 1999. godine upisom u Registar srednjih škola koji vodi Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo. U Perzijsko-bosanskom koledžu sa internatom nastava se odvija u skladu sa Nastavnim planom i programom za gimnazije Kantona Sarajevo. Koledž je nastao kao rezultat ljubavi i želje, ali […]

Nastavi čitati

NA AHIRET PRESELIO NAŠ DRAGI PROFESOR MR. FUAD DEDIĆ

إنا لله وإنا إليه راجعون Svi smo mi Allahovi i Njemu se vraćamo. S velikom tugom primili smo vijest da je na bolji svijet iznenada preselio naš dugogodišnji profesor i direktor mr. Fuad Dedić. Dugi niz godina je radio kao profesor informatike u Perzijsko-bosanskom koledžu sa internatom, zatim kao profesor matematike i informatike u OŠ […]

Nastavi čitati

KURBAN 2021

„Perzijsko-bosanski koledž sa internatom”Lješevo bb, 71 387 Podlugovi033 428 820, 061 484 860  O  B  A  V  I  J  E  S  T  za KURBAN 2021        Poštovani roditelji, prijatelji Kao što Vam je već poznato „Perzijsko-bosanski koledž sa internatom”, Osnovna škola „Đulistan” i Predškolska ustanova „Behar” na svojoj trpezi koriste isključivo halal-proizvode i proizvode domaćih proizvođača, […]

Nastavi čitati

DRUGI UPISNI ROK

Datum: 21.6.2021. godine                                                                            Na osnovu člana 73. Zakona o srednjem obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo 23/17) „Perzijsko-bosanski koledž sa internatom raspisuje: K O N K U R S za upis učenika u I razred u školskoj 2021/2022. godine. Drugi upisni rok za školsku 2021/2022.  godinu počinje 24.6.2021. godine i traje do 28.6.2021. godine. „Perzijsko-bosanski koledž […]

Nastavi čitati